Kia Sportage
Saranda
Opsionet e rezervimit

Totali LEK 0

Taksa & TVSH LEK 0 Depozito Tani LEK 0


Pershkrimi

1 Day     3 Days      7 Days     10 Days      15 Days
  60€        160€         360€        480€            720€

Politika e Privatesise dhe kushtet

Termat dhe Kushtet baze per rezervim te automjeteve ne www.blueline.agency • Kushtet baze te qerase te paraqitura me poshte aplikohen per te gjithe klientet. Si merret Automjeti me Qera • Paraqiten Dokumentat (Pasaporte dhe Leje Drejtimi) • Behet Pagesa (Cash ose me Karte Krediti / Debiti) • Lihet Depozite Garancie (Cash + Pasaporte ose me Karte Krediti / Debiti) Merret dhe Perdoret Automjeti (Me KUJDES, si te ishte i JUAJI) Qeraja Perfshin : • Perdorimin e Automjetit (Shqiperi dhe Jashte) • Siguracion te Plote (TPL dhe Kasko) • Kilometra Pa Limit vetem per brenda kufijve te Shqiperise • Asistence 24 Ore Qeraja NUK Perfshin : • Karburantin • Gjobat • Kartonin Jeshil per jashte Shqiperise Dokumentet : Per te marre automjete me qera, cdo klient duhet te paraqese : • Pasaporte ose Karte Identiteti • Leje Drejtimi (data e leshimit duhet te jet minimumi dy vjet para dates se marrjes se automjetit me qera) Pagesa e Qerase : Pagesa e qerase behet e plote ne momentin qe merret automjeti me qera dhe behet me: • Kash ose Karte Krediti / Debiti Kushtet e kontratës tuaj me Rentalcars.com • Cilado mënyrë që keni rezervuar, është shumë e rëndësishme që t'ju japim mundësinë të kuptojmë se si dhe kur formohet një kontratë. • Hapat teknikë që kërkohen për të krijuar një kontratë janë si më poshtë: kur ne i tregojmë tarifat tona me telefon ose i vendosim shërbimet tona në faqen tonë të internetit, ne ju ftojmë të bëni një ofertë për blerje. • Ju e keni konfirmuar këtë ofertë vetëm në masën që keni raportuar me gojë ose duke klikuar butonin " KONFIRMOJ REZERVIMIN" në faqen "Permbledhje e rezervimit". • www.Blueline.agency konsideron se e ka pranuar këtë ofertë sapo të kemi marrë pagesën e plotë dhe ju do të keni dërguar kuponin e konfirmimit. Depozita e Garancise Per te marre automjete me qera, cdo klient duhet te lere garanci deri ne momentin e kthimit te automjetit. • Depozita e garancise varet nga lloji i automjetit dhe fillon nga 200Euro. Garancia mund te lihet me: • Cash + Pasaporte ose, • Karte Krediti / Debiti • Vetem Pasaporta sherben si garanci ne rastet kur klientet nuk kane karte krediti/debiti. Asnje lloj dokumenti tjeter nuk pranohet. Terma Baze : • Qeraja Ditore: 24 ore. • Vonesa: 1 ore falas. Pas 1 ore me 1/4 e qerase ditore cdo ore. • Pas 4 oresh paguhet 1 dite shtese. • Karburanti: Automjeti merret me karburant dhe duhet te kthehet ne te njejtin nivel. Pastertia: Automjeti merret i lare brenda dhe jashte dhe duhet te kthehet i lare. Udhetim Jashte Shqiperise: • Klienti duhet te marr autorizim nga zyra jone per udhetim jashte Shqiperise • Klientet duhet te blejne Kartonin Jeshil ne kufi. • Shofere te Tjere: 20€ . • Karrike Femijesh: 5€. Kapaciteti dhe kategoria e automjetit : • Te gjitha automjetet jane siguruar per numrin maksimum te pasagjerve. Blue Line Travel SH.P.K nuk merr përgjegjësi për kapacitetin e automjetit në lidhje me të gjithë pasagjerët dhe bagazhet e tyre. Si një tregues, referojuni faqes së internetit www.blueline.agency për kapacitetin e përafërt të kategorive të ndryshme të automjeteve në dispozicion. Problemet mekanike / Aksidentet • Në rast të avarieve ose problemeve mekanike, duhet të kontaktoni menjëherë numrin qe keni ne kontraten e qerase si dhe zyren ku u krye kjo kontrate. • Agjensia ose partneri yne duhet t'ju japë leje për çdo riparim apo zëvendësim të automjetit. • Nëse jeni i përfshirë në një aksident, policia lokale dhe agjensia jone duhet të kontaktohen. • Ju lutemi mbani kopjet e çdo dokumenti që do t'ju kërkohet të plotësoni. Ju mund të keni nevojë për to per dosjen e siguracionit Mbrojtja e të dhënave - Informacion mbi kartën e kreditit • Të dhënat e kartës së kreditit që klientët qe klienti perdor gjate rezervimit, nuk jane ruajtur në serverat tane pasi pagesa behet direkt nga aplikacioni i bankes partnere, dmth agjensia Blue Line Travel SH.P.K nuk ka regjistrime dhe akses te te dhenave bankare te klienteve. • Faqja jone e internetit www.Blueline.agency eshte e siguruar me sistemin SSL. Mbrojtja e të dhënave - Të dhënat personale të klientëve tanë • Emrat dhe adresat e klientëve tanë, detajet e rezervimeve të tyre si dhe adresat e tyre të e-mailit ruhen në bazën e të dhënave në serverin e aplikacionit dhe bazës së të dhënave. Të dhënat kurrë nuk komunikohen, përdoren ose shiten për askënd jashtë www.Blueline.agency . Emrat e klientëve dhe adresat e e-mailit përdoren nga departamentet tona të shitjeve dhe marketingut për të dërguar email-et promovues, përkujtesa çmimesh dhe oferta speciale përmes email-it tek klientët tanë nëpërmjet sistemit të mesazheve të postës Mail Chimp.

Shto në listën e preferuar